BLING $ 5,000 & $ 10,000 Mga Gawain

 • Suweldo
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship

Ang BLING (Building Leaders in Innovative New Giving) ay isang programa sa philanthropy ng kabataan kung saan pinopondohan ng mga kabataan ang mga ideya ng ibang kabataan. Kasalukuyan kaming nag-aalok ng mga gawad na hanggang $ 10,000 para sa mga proyektong pinamunuan ng kabataan na nakaugat sa isang isyu sa hustisya sa lipunan. Ito ay isang kamangha-manghang pagkakataon para sa mga pinuno ng kabataan (11-24 taong gulang) na lumaki sa kanilang paglaban sa kawalang-katarungang panlipunan.

Ang hinahanap natin sa mga proyekto

 1. Pinangunahan ba ng kabataan (11-24 taon)?
 2. Ito ba ay nakabase sa San Francisco?
 3. Ito ba ay nakatuon sa katarungang panlipunan (equity & equality)?
 4. Makabago ba ito?
 5. Nagsisilbi ba ito sa kabataan?

Kailangan mo ng suporta sa pag-iisip sa pamamagitan ng iyong ideya at isulat ito sa isang panukala? Magpadala ng isang email sa Tierra Christian ([protektado ng email]) at humiling ng isang pagtatanghal para sa iyong pangkat.

Application Deadline: Mayo 10, 2021. Mag-click dito upang ma-access ang application!

 

Pag-uulat sa Mga Pinopondohan na Mga Proyekto

Ang mga proyektong tumatanggap ng mini grants ay dapat kumpletuhin ang kanilang mga proyekto sa pagtatapos ng bawat break sa tag-init at magsumite ng buong mga ulat sa proyekto alinman:

 1. 1 buwan matapos ang pagkumpleto ng kanilang proyekto (para sa mga proyekto na nakakumpleto ng maaga ang kanilang mga proyekto)

 2. Kalagitnaan ng Setyembre (para sa mga proyekto na kinukumpleto ang kanilang mga proyekto sa pamamagitan ng deadline)

Gustung-gusto ng BLING kung maibabahagi mo ang impormasyong ito sa anumang madamdaming kabataan o kasamahan. Umabot sa Tierra Christian kung mayroon kang mga katanungan!