Pamumuno para sa Equity & Opportunity Marin

  • Suweldo
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Pagbabayad ng Transportasyon
  • Grant / Scholarship

Ang aming komunidad ay nahaharap sa walang uliran beses sa harap ng isang pampublikong kalusugan at pang-ekonomiyang krisis at isang pinalakas na pangangailangan para sa hustisya ng lahi. Ang pokus ng Marin LEO 2021 ay nasa pagbabago ng mga system, patakaran at pamantayan na nagpapanatili ng mga hindi pagkakapantay-pantay sa Marin County - mula sa edukasyon hanggang sa kaligtasan ng publiko hanggang sa pakikipag-ugnayan sa sibiko at mga serbisyong panlipunan.

Ang cohort ng Marin LEO 2021 ay LIBRE sa mga gumagawa ng pagbabago ng Marin. Sumali sa pangkat ng LEO upang makatulong na baguhin ang mga system, patakaran at pamantayan na nagpapanatili ng mga hindi pagkakapantay-pantay sa Marin County - oras na upang Baguhin Ang Laro! 

Ang deadline na mag-aplay ay Enero 23. Mayroong sesyon ng impormasyon na nakatuon sa kabataan sa Pag-zoom sa ika-6 ng Enero mula 5-6 ng hapon. 

Mag-click dito upang magparehistro para sa sesyon ng impormasyon!