Mga Komisyoner ng Kabataan, Lungsod ng Madera

  • Stipend / Gift Card
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Pagbabayad ng Transportasyon
  • Grant / Scholarship

Ang Komisyon ng Kabataan ng Madera ay nagre-recruit ngayon ng honorary mga komisyoner at lahat ng upuan ng distrito. Malugod na mag-apply ang kabataan ng Madera 15-21 taong gulang - LGBTQ + kabataan at kabataan ng kulay ay lubos na hinihikayat!

I-download ang application o makipag-ugnay kay Yvette Flores sa [protektado ng email]

Ang isang kinikilalang entity ng gobyerno ng lungsod, ang Madera Youth Commission ay magiging responsable sa pagpapayo sa Madera City Council at Mayor sa mga patakaran at batas na may kaugnayan sa mga kabataan. Ang Commission ay sinisingil din sa pagbibigay ng komento at rekomendasyon sa lahat ng ipinanukalang batas na nakakaapekto sa kabataan bago ang Konseho ng Lunsod ay tumatagal ng pangwakas na pagkilos.

Malalim na nakaugat sa kanilang mga pamayanan, ang mga kabataan ay may natatanging pananaw sa - at mga sariwang solusyon sa - ang mga isyu na nakakaapekto sa kanila. ang mga suportang kabataan ng suportang yli sa buong California ay nakatulong sa pagpasa ng mga patakaran na lumilikha ng mga trabaho para sa mga kabataan, mga institusyon ng restorative na hustisya para sa underage na pag-inom, at tiyakin na ang mga bayarin para sa mga kabataan na may kinalaman sa hustisya ay tinanggal mula sa mga libro, bukod sa iba pang makabuluhang panalo ng patakaran. Sa Madera, ang Komisyon ng Kabataan ay isang pangunahing platform para sa pagdadala ng boses ng mga kabataan sa talahanayan sa paggawa ng desisyon.