Mga Komisyoner ng Kabataan, Lungsod ng Madera

  • Stipend / Gift Card
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Reimbursement sa Transportasyon
  • Grant / Scholarship

Salamat sa pagpapahayag ng interes sa pagsali sa Komisyon ng Kabataan ng Lungsod ng Madera.

Paglalarawan ng PROGRAM:
Ang mga Komisyoner ng Kabataan ay boses ng kabataan sa lokal na pamahalaan. Bilang isang kinikilalang entity ng pamahalaang lungsod, ang Madera Youth Commission ay may pananagutan sa pagpapayo sa Madera City Council at sa Alkalde sa mga patakaran at batas na may kaugnayan sa mga kabataan. Ang Komisyon ay sinisingil din sa pagbibigay ng komento at rekomendasyon sa lahat ng iminungkahing batas na pangunahing makakaapekto sa mga kabataan bago ang Konseho ng Lungsod ay gumawa ng pinal na aksyon.

Ang Madera Youth Commission ay binubuo ng 13 indibidwal: 7 bumoboto na miyembro, at hanggang 6 na honorary na miyembro. Ang bawat isa sa 6 na distrito ng konseho ng lungsod at opisina ng Alkalde ng Madera ay hihirangin bilang 1 Komisyoner ng Kabataan. Ang mga honorary member ay mga piling komisyoner na nakatira sa isang distrito ng konseho na mayroon nang representasyon. Ang mga appointment ay para sa 2 taong termino at ang mga aplikasyon ay tinatanggap sa isang rolling basis.

Ang mga Komisyoner ng Kabataan ay sasanayin at susuportahan ng yli at ng Lungsod ng Madera. Bisitahin ang Madera Youth Commission pahina ng programa sa yli's Youth Commission programa pahina upang tingnan ang aming nakaraang trabaho at matuto nang higit pa tungkol sa koponan. 

PAMANTAYAN:
Kabataang edad 15-23
Nakatira sa Lungsod ng Madera
Dumalo sa buwanang pagpupulong
10 Hr buwanang kinakailangan sa oras
2-taong pangako

MGA KINAKAILANGAN:
Lubos naming hinihikayat ang mga kabataan mula sa anumang background sa pagitan ng edad na 15-23 na mag-aplay at manirahan sa distritong iyong ina-applyan. Hinihiling lang namin na maging masigasig ka sa mga isyu ng kabataan at komunidadā€“tungkol sa mga desisyong ginagawa ng lungsod na nakakaapekto sa iyo at sa iyong mga komunidad!

*Punan ang form na ito sa abot ng iyong kakayahan. Pagkatapos mapunan ang form na ito at kung mapili ka, makikipag-ugnayan sa iyo ang Program Coordinator para mag-set up ng isang panayam para simulan ang proseso ng aplikasyon. Huwag mag-atubiling mag-email sa Program Coordinator sa [protektado ng email] para sa tulong, mga tanong, o higit pang impormasyon.