Mga Scholarship, REP559

  • Stipend / Gift Card
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Pagbabayad ng Transportasyon
  • Grant / Scholarship

Ang Muling Pagtukoy sa Pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng Patakaran 559 (REP559) ay isang komunidad ng mga kabataang lider na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa lipunan at lahi sa kanilang mga komunidad. Ang Award na ito ay inilaan upang suportahan ang transitional age na kabataan ng kulay na ipapatala o ipapatala sa isang programang pang-edukasyon o bokasyonal/teknikal sa isang akreditadong institusyon at kung sino ay naghahanap ng isang degree program sa post-secondary education. Ang mga tatanggap ay bibigyan ng $1,000 na scholarship!

Mag-click dito para sa buong mga tagubilin sa aplikasyon.

 

SCHOLARSHIP DEADLINE

Ika-31 ng Mayo, 2022 ng 6:00 PM. Ang mga late application ay hindi tatanggapin. Ang (mga) tatanggap ng award ay aabisuhan nang hindi lalampas sa ika-6 ng Hunyo, 2022.

Nai-mail ang Nakumpletong Aplikasyon sa:

Pamantasan ng Pamumuno ng Kabataan
c/o Kato Prado
700 Van Ness Ave
Fresno, CA 93721
-O-
email: [protektado ng email]