Ang kilalang Social Media Intern

  • Stipend / Gift Card
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Reimbursement sa Transportasyon
  • Grant / Scholarship

MGA DETALYE NG INTERNSHIP

Halaga ng Stipend: $4,500
Panahon: Pebrero-Hulyo 2022

INTERNSHIP DESCRIPTION

Ang Sobrato Program intern ay susuportahan at magpapadali sa isang grupo ng 10 kasalukuyan at dating English Learner (EL) na kabataan sa Fresno Unified School District upang ibahagi ang kanilang mga karanasan bilang mga EL sa mga lokal na paaralan at gawin ang kaso para sa mas mahusay na mga patakaran upang suportahan ang lahat ng EL, suporta sa ang paglikha at pangangasiwa ng isang survey sa Spanish sa mga miyembro ng komunidad, suporta sa paglikha at pagpapakalat ng isang digital magazine, at pagtataguyod para sa mga isyu sa patakaran ng EL sa Fresno Unified. Narito ang buong paglalarawan ng trabaho.

MAGPAPA

I-email ang iyong resume na may linya ng paksa na Sobrato Storytelling Internship kay Johnsen Del Rosario, [protektado ng email].

Ang mga kabataang LGBTQ+, Black, Indigenous, youth of color, at youth with disabilities ay mahigpit na hinihikayat na mag-apply!