Komisyonado ng Kabataan, Lungsod ng Fresno

  • Suweldo
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Pagbabayad ng Transportasyon
  • Grant / Scholarship

Komisyoner ng Kabataan, Fresno Youth Commission: Ang mga Komisyon ng Kabataan ng Fresno ay hinirang ng Konseho ng Lungsod ng Fresno para sa mga tuntunin ng 2-taon. Ang Interesado na kabataang Fresno, mga edad 15-21, ay maaaring mag-aplay. Ang mga aplikasyon ay tinatanggap sa isang batayan. Tingnan ang Youth Commission Flyer para sa karagdagang impormasyon at pindutin dito upang i-download ang application!