Komisyonado ng Kabataan, Lungsod ng Fresno

  • Stipend / Gift Card
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Pagbabayad ng Transportasyon
  • Grant / Scholarship

Ang mga Komisyoner ay hinirang ng Konseho ng Lungsod ng Fresno para sa 2 taong termino. Ang mga interesadong kabataan ng Fresno, edad 15-21, ay maaaring mag-apply - ang mga posisyon ay kasalukuyang bukas. Malugod na lumahok ang lahat ng kabataan, ngunit ang mga itinalagang komisyonado lamang ang maaaring bumoto. Inaasahan na dumalo ang mga Komisyoner sa buwanang pagpupulong sa taon ng pasukan. Hindi bababa sa 10 oras ng pakikilahok sa mga kaganapan sa pamayanan ay kinakailangan din.

Mag-click dito upang mag-apply!

**Siguraduhing piliin ang “Fresno Youth Commission” mula sa dropdown menu!