Komisyoner ng Kabataan, Komisyon sa Kabataan ng County ng Marin

  • Stipend / Gift Card
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Pagbabayad ng Transportasyon
  • Grant / Scholarship

Ang Marin County Youth Commission ay tumatanggap na ngayon ng mga aplikasyon para sa terminong 2020-2021. Ang Komisyon ng Kabataan ay nag-aalok sa mga kabataan ng pagkakataong magbigay ng kanilang pananaw sa mahahalagang isyu na kinakaharap ng kanilang komunidad at direktang makipagtulungan sa Lupon ng mga Superbisor at mga departamento ng County bilang isang pinuno at boses para sa mga kabataan sa county. Ang mga komisyoner ay nakikibahagi sa pagsusuri ng patakaran at mga rekomendasyon, pagbuo ng kasanayan, pagbuo ng pamumuno, pagpaplano ng kaganapan, at higit pa!

Pindutin dito mag-aplay!

Para sa mga katanungan o tulong sa aplikasyon, makipag-ugnayan kay Samantha Ramirez | [protektado ng email]

Espanyol
la Comisi├│n para sa Juventud de Marin County esta buscando un grupo diverso de j├│venes que est├ęn interesado sa fortalecer la participaci├│n c├şvica at escala local. la Comisi├│n para la Juventud ofrece isang oportunidad para que los j├│venes se desenvuelvan como l├şderes. Los j├│venes contribuyen sa punto de vista en diferentes asuntos en su comunidad y trabajan directamente con el consejo de supervisores y ahensyas del condado para asegurase que la voz de los j├│venes se tome en cuenta.

I-click dito para m├ís information!
Para sa preguntas o asistencia con la solicitud, kontakin si Samantha Ramirez | [protektado ng email]