Youth Journalists of Color

  • Stipend / Gift Card
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Reimbursement sa Transportasyon
  • Grant / Scholarship

Ang misyon ng programang ito ay paramihin ang bilang ng mga mamamahayag sa mga newsroom ng San Joaquin Valley na may malalim na kaalaman, pang-unawa, at interes sa mga isyung nakakaapekto sa mga indibidwal na may kulay.

Hikayatin ng programa ang mga mag-aaral sa high school na nagpakita ng patuloy na interes sa mga isyung ito sa pamamagitan ng pagtutok sa mga high school kung saan ang buong estudyante ay nagpakita ng interes at kaalaman tungkol sa mga isyung nakakaapekto sa mga komunidad ng kulay.

Isa itong multi-year fellowship, simula bilang senior sa high school o freshman sa kolehiyo. Ang programa ay tatakbo ng siyam (9) na buwan bawat taon. Kung pipiliin, ang mga aktibong miyembro ay makakatanggap ng $300 bawat buwan hangga't natutugunan nila ang mga sumusunod na kinakailangan:

– Panatilihin ang akademikong paglago para sa isang landas sa kolehiyo
– Dapat ituloy ang isang journalism degree sa Fresno City o Fresno State
– Dumalo sa 80% ng The KNOw Youth Media editorial meeting sa panahon ng kanilang fellowship
– Dumalo sa 100% ng buwanang CV Journalists of Color na mga pagpupulong (kung nawawala ang mga pulong, maaaring palitan ng 1-on-1 na mga pagpupulong ang mga ito)
– Mag-publish ng hindi bababa sa 1 artikulo bawat quarter

Mag-click dito upang mag-apply !!

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa aplikasyon o kailangan ng tulong sa pagsagot nito, mangyaring makipag-ugnayan kay Johnsen Del Rosario sa [protektado ng email]