Youth Leaders, Marin Organizing for Racial Equity

  • Stipend / Gift Card
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Pagbabayad ng Transportasyon
  • Grant / Scholarship

Kami ay naghahanap ng mga tapat na kabataan na mamumuno sa paglikha ng isang agenda ng hustisya para sa lahi para sa Marin County.

Ang mga kabataan ay **MABAYAD** sa:
~Alamin ang tungkol sa mga epekto ng lahi at kapootang panlahi
~Bumuo ng mga kasanayan sa pamumuno
~Pamunuan ang kampanya ng hustisya sa lahi na lumilikha ng tunay na pagbabago
~Magsaya at makipagkaibigan

Mag-click Dito para mag-apply!