Youth Leaders, Marin Organizing for Racial Equity

  • Stipend / Gift Card
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Reimbursement sa Transportasyon
  • Grant / Scholarship

Naghahanap kami ng mga tapat na kabataan na mamumuno sa paglikha ng agenda ng hustisya para sa lahi para sa Marin County. Lahat ng residente ng Marin County sa pagitan ng edad na 12-21 taon ay karapat-dapat — ang mga kabataan na magkakaibang etniko at kultura ay lubos na hinihikayat na mag-aplay. Ang mga aplikasyon ay dapat bayaran sa Agosto 29.

Ang mga kabataan ay **MABAYAD** sa:
~Alamin ang tungkol sa mga epekto ng lahi at kapootang panlahi
~Bumuo ng mga kasanayan sa pamumuno
~Pamunuan ang kampanya ng hustisya sa lahi na lumilikha ng tunay na pagbabago
~Magsaya at makipagkaibigan

Mag-click Dito para mag-apply!