Youth Leaders, College Outreach, Resources, at Learning

  • Stipend / Gift Card
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Reimbursement sa Transportasyon
  • Grant / Scholarship

Mag-sign up para sa Youth Leadership Institute's "CORAL," isang libreng-sa-isang taon na programa kung saan bubuo ka ng mga kasanayan sa pananaliksik, pagkukuwento, at multi-media. Makakakuha ka ng stipend para sa iyong paglahok! Ang programang ito ay tatakbo mula Agosto 2022 hanggang Hunyo 2023 na may parehong virtual at personal na pagpupulong. 

Mula Agosto hanggang Disyembre, mag mentor kami tumataas na mga nakatatanda upang makamit nila ang kanilang buong potensyal na pang-akademiko at pamumuno - sa kabila ng mga hadlang na kadalasang inilalagay sa kanila - upang magkaroon ng malaking epekto sa lipunan. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng mentorship (sa pamamagitan ng mga panel na may mga mag-aaral sa lahat ng antas ng pamumuhay, pati na rin ang mga tagapayo sa admission; mga pulong na gagabay sa iyo sa FAFSA at mga personal na pahayag). 

Mula Enero hanggang Hunyo, recruitment ay nagbubukas sa lahat ng grades upang mapaunlad ang mga kasanayan sa pamumuno na kailangan nila upang maging mga pinuno sa kani-kanilang propesyon, komunidad at lipunan. Ang mga kalahok na kabataan ay may pagkakataon na simulan at kumpletuhin ang isang multi-media na proyekto ng serbisyo na positibong makakaapekto sa kanilang nakapaligid na komunidad.

Ginagawa ito sa pamamagitan ng isang paunang yugto ng pananaliksik kung saan matututo ang mga kabataan sa pagsasaliksik ng hustisya, qualitative at quantitative data, alamin kung bakit umiiral ang educational inequity, at pagkukuwento. 

Pagkatapos, matututo ang kabataan ng anuman kasanayan sa multi-media at malikhaing kasanayan sa kanilang pagpili na ipakita ang kanilang mga natuklasan sa pananaliksik o iangat ang kanilang mga salaysay; ito ay maaaring isama paggawa ng print, graphic na disenyo, paggawa ng zine,sayaw, musika, paggawa ng video at pagkuha ng litrato, Podcast - at iba pa Ang mga kabataan ay bibigyan ng payo at tulong sa kanilang mga proyekto sa sining, pagbibigay ng mahalagang pag-unlad ng pamumuno, at karanasan sa pakikipag-ugnayan sa sibiko.

Kung interesado kang makilala ang iba sa paligid mo at matuto tungkol sa pananaliksik at sining, ito ang programa para sa iyo! Punan ang application na ito at matuto nang higit pa sa aming virtual na oryentasyon (petsa ng TBD).