Mga Pinuno ng Kabataan, COUN-SEL

  • Stipend / Gift Card
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Reimbursement sa Transportasyon
  • Grant / Scholarship

Ang Coun-sel ay isang social emotional learning (SEL) na programa na pinondohan ng Friday Night Live na nag-aalok sa mga mag-aaral ng pagkakataon na lumikha ng pagbabago sa campus, mapabuti ang panlipunang klima, iangat ang boses ng kabataan, at lumikha ng kapaligiran kung saan mas ligtas at mas konektado ang mga estudyante.

Proseso ng aplikasyon

Ang mga mag-aaral sa George Washington High School, 15-18 taong gulang ay karapat-dapat na mag-aplay! Bukas ang mga aplikasyon ngayon hanggang Setyembre 11, 2023.

Mag-click dito upang mag-apply!