Ibinabalik namin ang yli Youth Fund! Samahan kami sa Long Beach, Merced at San Francisco upang ipagdiwang ang kapangyarihan ng kabataan at magbigay ng $5,000 bawat isa sa tatlong proyektong pinangungunahan ng kabataan! I-click ang mga link sa ibaba para magparehistro at mag-donate. 

Long Beach

Halina't ipagdiwang ang College Outreach research and Learning (CORAL) kasama namin sa ika-13 ng Oktubre sa Long Beach! Nilalayon ng CORAL na direktang magbigay ng mga mapagkukunan, patnubay, at suporta upang matupad ang mga pangarap ng mas mataas na edukasyon ng kabataan. Direktang hinahamon ang kawalan ng katarungan sa edukasyon sa mas mataas na edukasyon, ang misyon ng CORAL ay upang matugunan ang mga indibidwal na pangangailangan ng kabataan upang tulay ang agwat ng kaalaman sa pagitan ng mga komunidad na may kasaysayang disadvantaged at mas mataas na edukasyon sa materyal na paraan.

Merced

Halina't ipagdiwang ang isang proyektong mural na pinangungunahan ng kabataan sa Merced sa ika-7 ng Oktubre! Nais ng mga kabataan ng South Merced na pagandahin ang lokal na parke at isulong ang isang mural na sumasalamin at kumakatawan sa komunidad ng South Merced. Kahit na sa lahat ng mga pakikibaka at kawalang-katarungan na nangyayari dito sa loob at labas ng bansa, mayroon ding oras na sinasadya nating lumikha ng mga espasyo ng sining, pagkamalikhain, at kagalakan. Ang layunin ng aming proyekto ay bigyang-pansin ang mga pakikibaka na kinakaharap ng mga taga-South Merced na may pag-asa na maaari naming baguhin ang aming mga komunidad.

San Francisco

Halina't ipagdiwang ang proyektong The Stop Asian Discrimination sa amin sa ika-29 ng Setyembre sa San Francisco! Ang proyektong Stop Asian Discrimination ay pinamumunuan ng isang grupo ng mga estudyante sa high school. Ang proyekto ay upang tugunan ang diskriminasyon sa Asya at itaguyod ang mas maraming mataas na paaralan sa Amerika upang itaas ang kamalayan sa paksa at bigyang pansin ang kanilang mga estudyante sa high school na Asian American.