Blog

Kuv Zaj Dab Neeg yog Tsim Nyog: Tham Txog Txog Kev Txawj Sij Hawm Hauv Ib Nrab Moon

|
YLI yog Kuv Zaj Dab Neeg

Kuv ib txwm qhia qhov tseeb ntawm kuv lub neej raws li ib tug neeg tsiv teb chaws tsis muaj ntaub ntawv nkag teb chaws hauv qab ntawm kuv lub siab, thiab thaum ua li ntawd, kuv tau txais kev nkag siab txog qhov tseem ceeb ntawm kuv lub suab. Tab sis, nrog ICE raids nyob sab tom qab ntawm kuv lub taub hau, kuv tau pib paub tias kev sib koom txoj kev paub no yuav muaj kev rau txim.

Hais tias Yes to Being CEO, hais rau Cov Hluas ntawm Cov Hluas

|
Peb Cov Keeb Kwm, YLI yog Kuv Zaj Dab Neeg

Kuv pib ntawm YLI dhau 8 xyoo dhau los. Ua ib tug Program Coordinator, kuv tau ua haujlwm nrog LGBTQ cov tub ntxhais hluas hauv Marin County los tsim cov chaw muaj kev ruaj ntseg hauv tsev kawm ntawv los ntawm kev hloov txoj cai. Kuv paub li ntawd, zoo li kuv paub tam sim no, tias lub koom haum no txoj kev xav hloov yog ib yam kuv xav tau los ua ib feem ntawm - thiab hais tias ... Txuas ntxiv

Tsab ntawv ntawm Pawg Thawj Tswj Hwm Brandon Brown

|
Peb Cov Keeb Kwm

Hawm Txog Cov Hluas Kev Tawm Tswv Yim Koom Hauv Zej Zog Lub Zej Zog: Kuv sau hnub no los tshaj tawm txoj kev hloov tseem ceeb ntawm lub Koom Haum Tub Hluav Taws Xob. Tom qab plaub lub xyoos dhau los ua haujlwm pab peb cov thawj coj, John Marker yog tus thawj coj ntawm peb lub koom haum raws li nws xav mus nrhiav tom ntej theem ntawm nws txoj haujlwm thiab lub neej. Jon txoj kev coj noj coj ua thiab ... Txuas ntxiv

Tsab ntawv los ntawm CEO Jon Marker

|
Peb Cov Keeb Kwm

Cov phooj ywg zoo: Lub hli ntawm lub Rau Hli yog ib qho kev hloov ntawm Cov Thawj Coj Ua Haujlwm Cov Hluav Taws Xob raws li peb cov phiaj xwm cua daj cua dub ib xyoo ntawm cov kev sib tw, cov xwm txheej thiab cov suab ntawm cov hluas hauv California. Hnub no, kuv kuj tshaj tawm kuv tus kheej txoj kev hloov ua ntej thiab yuav tawm hauv kuv lub luag hauj lwm ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv Cov Thawj Coj Lub Hoob Tsib no. Ua tsaug. Ua tsaug rau txhua yam ... Txuas ntxiv

Vaj Tse, Kev Hla Tebchaws, thiab Kev Yeeb Tshuaj Yeeb Tshwm Yuav Tshaj Tawm Txog Ib Nrab Hauv Ib Nrab Bay

|
YLI yog Kuv Zaj Dab Neeg

Nyob hauv txoj kev los tsim nrog kuv lub YLI pab pawg, kuv pib paub tias qhov tseem ceeb rau zej tsoom paub txog qhov teeb meem - paub txog dab tsi nyob ze lawv. Lawv yuav tsum paub txog lub nroog council twg txiav txim siab rau peb, tag nrho zej zog. Yuav kom paub txog kev khiav dej num, peb tab tom npaj lub Vaj Tse, Kev Tiv Thaiv, thiab Kev Yeeb Tshuaj (Substance Abuse Gallery) (HIS) Kev ywj pheej Gallery tuaj koom rau lub Rau Hli 7th ntawm Pilarcitos High School.