Ashens Limon

  • Cov Tub Ntxhais Hluas Pawg Neeg
  • Youth Journalist, Paub Youth Media

Ashens Limon muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab tam sim no yog tub ntxhais kawm ntawm Fresno City College ua haujlwm rau kev kawm tiav qib siab. Ashens mob siab rau kev kos duab, kev tawm tsam, thiab kev sib ntaus sib tua rau cov cai ntawm cov tub ntxhais hluas queer. Nyob rau hauv xyoo tas los no nws tau ua hauj lwm rau cov phiaj xwm tshuaj tiv thaiv xws li Vaccinate All 58 thiab sawv cev rau Equality California uas yog ib tus neeg sawv cev ntawm cov hluas rau lawv cov phiaj xwm tshuaj tiv thaiv. Nws nyiam koom nrog nws lub zej zog los ntawm kev koom nrog hauv zej zog kev sib tw nrog rau txoj cai thauj mus los thiab txawm tsim Fresno's 2023 Pride Logo! Nyob rau hauv nws lub sij hawm dawb, nws nyiam mus concerts thiab tsim art.