John gonzalez

  • Board Tswvcuab
  • Tus Kws Txiav Txim Plaub Ntug rau US District Court, Central District

John Gonzalez yog tus kws txiav txim plaub ntug rau lub Tsev Hais Plaub Hauv Cheeb Tsam, Central District. Nws kawm tiav los ntawm Yale Law School thiab nyob hauv tshav ntuj Los Angeles.  

Ua ntej dhau los ua tus kws lij choj, John tau qhia lej qib yim hauv New Orleans, LA los ntawm Qhia rau Asmeskas thiab qhia cov pej xeem hauv tsev kawm theem siab hauv New Haven, CT. John loj hlob hauv Modesto, CA thiab tau txais nws BA los ntawm Yale College hauv Kev Lag Luam, qhov chaw nws tau ua tus thawj tswj hwm tub ntxhais kawm. John mob siab rau kev txhawb nqa cov tub ntxhais hluas thiab pab cov tiam tom ntej los koom nrog hauv lawv cov zej zog.

https://www.linkedin.com/in/johnbarongonzalez