Community Action Model tuav ib qho kev tshwm sim hauv zej zog los qhia txog kev tshawb pom ntawm kev haus luam yeeb

Lub Tsib Hlis 5, 2023 · 

Qhov kev tshwm sim tau muaj nyob rau ntawm Manny's Cafe hauv San Francisco Lub Hom Phiaj Cheeb Tsam. Nws nthuav tawm cov thawj coj ntawm cov tub ntxhais hluas cov ntaub ntawv tseem ceeb, cov haujlwm PhotoVoice, thiab kev nthuav qhia los ntawm LGBT Minus Tobacco, Bay Area Community Resources, thiab District 6 Pawg Thawj Coj ntawm Matt Dorsey.