HOPE cov hluas tuav lub rooj sib tham hauv social media

Lub Tsib Hlis 24, 2023 · 

Lub koom haum HOPE cov tub ntxhais hluas yog ib txoj haujlwm thoob plaws lub xeev tau tsim los tuav Meta, thiab cov zej zog online loj dua, lav txog cov lus uas peb txhua tus tau txais. Tom qab peb xyoos ntawm kev tsim txoj haujlwm no los ntawm cov hauv paus hauv paus, HOPE cov thawj coj hluas thiab cov neeg laus cov phooj ywg tuaj koom ua ke los nthuav tawm lub rooj sib tham xov xwm muaj zog hauv kev koom tes nrog Assemblymember Buffy Wicks thiab California Thawj Tus Tswv Cuab Jennifer Seibel Newsom. Qhov kev sib tw tam sim no tau npaj ua kom nrov nrov thoob plaws lub xeev thiab lub tebchaws.  

Tshawb xyuas cov kev tshaj tawm xov xwm (video format) los ntawm lub rooj sib tham xov xwm uas ua haujlwm zoo rau kev ntes cov xwm txheej.

Cov tshooj lus ntxiv:

CBS:https://www.cbsnews.com/amp/sacramento/news/first-partner-and-youth-advocates-demand-big-tech-companies-protect-youth-from-harm-on-social-media/

Xov xwm Spectrum: https://spectrumnews1.com/ca/la-east/inside-the-issues/2023/05/25/jennifer-siebel-newsom-issues-report-on-social-media-s-impact-on-youth#