Marin County Youth Commission Alcohol, Tobacco, and Other Drugs (ATOD) Subcommittee hosts Narcan Training

Lub Tsib Hlis 14, 2023 · 

Cov tub ntxhais hluas tau cob qhia 437 tus neeg, feem ntau cov hluas thiab cov tub ntxhais hluas, ntawm kev siv Narcan thiab paub txog kev siv tshuaj ntau dhau, thiab faib 200 Narcan cov khoom siv.