Marin Oaks cov tub ntxhais hluas ua lub tsev kawm ntawv thoob plaws lub tsev kawm ntawv los qhia txog lawv qhov chaw noj qab haus huv tshiab

Lub Kaum Hlis 14, 2023 · 

Lub hom phiaj ntawm qhov kev tshwm sim no yog ua kom cov tub ntxhais kawm paub txog qhov chaw, nws muab cov kev pab cuam dab tsi, thiab yuav ua li cas nkag mus rau nws txhua hnub. Lawv kuj tau koom tes nrog cov chav kawm ua noj ua haus los ua Pozole hauv kev hwm ntawm Latinx Heritage Month. Qhov kev tshwm sim no tau mus txog 90 tus tub ntxhais kawm !!