YLI yog Kuv Zaj Dab Neeg

Feminism Club: Zaj Dab Neeg ntawm Kuv Lub Nroog Series

|
YLI yog Kuv Zaj Dab Neeg

Gender Equality Club ntawm Edison Tsev Kawm Ntawv Phab Siab hauv Fresno yog ib pab pawg nyob hauv tsev kawm ntawv los muab thaj chaw nyab xeeb rau cov tub ntxhais nyiam poj niam xav tuaj ua ke, koom nrog kev sib tham thiab tshaj tawm xov xwm tseem ceeb txog cov xwm txheej tam sim no hauv lawv cov zej zog.

Txuag Cov Ntsev Salton: Zaj Dab Neeg ntawm Kuv Lub Nroog Series

|
YLI yog Kuv Zaj Dab Neeg

Branded ua qhov tseeb pas dej mojsab qhua hauv Imperial Valley, Tam sim no hauv lub Hiav Txwv Salton muaj nyob rau hauv lub xeev ntawm apocalyptic dilapidation. Nrog cov ntses tuag hauv ob sab phlu nws cov ntug dej, lub pas dej tawm ib qho muaj cov tsw phem uas ua rau muaj kev mob siab rau cov neeg uas muaj teeb meem ua pa.