Johnsen Del Rosario

Johnsen Del Rosario koom nrog Youth Leadership Institute ua tus Program Coordinator rau KNOw Cov Hluas Media, yog ib qhov kev pab cuam rau cov tub ntxhais hluas cov cuab yeej uas lawv xav tau los qhia lawv cov dab neeg thiab cov dab neeg hauv lawv cov zej zog.

Johnsen kawm tiav nrog bachelor's degree hauv Mass Communications thiab Journalism nrog rau kev sau ntawv xov xwm hauv Fresno State. Nws yog 2017 Rise Up: Lub Rooj Sib Tham Xov Tooj nrog Fusion Media Group, thiab nrog kev sib raug zoo, Johnsen tau qhia txog kev noj qab haus huv thiab kev ncaj ncees hauv nws lub zej zog txog ntau lub teb chaws. Nws ua hauj lwm tau luam tawm ntawm Lub Hauv Paus thiab Splinter (yav tas los hu ua Fusion), thiab ib qho ntawm nws daim los ntawm Jorge Ramos.

Johnsen yog ib tus tswv cuab ntawm Fresno Cov Tub thiab Txiv neej thiab Cov Neeg Pab Tswv Yim rau ABC30. Nyob rau hauv nws dawb lub sij hawm, nws nyiam saib menyuam baseball thiab kawm txog cov neeg tshiab, chaw thiab kab lis kev cai.