Johnsen Del Rosario

Johnsen Del Rosario koom nrog The kNOw Youth Media ua tus tshaj xov xwm hluas xyoo 2015, sau txog kev noj qab haus huv thiab teeb meem kev ncaj ncees hauv zej zog. Raws li tus neeg sau xov xwm, nws tau sau cov duab tshiab, "Peb Tuaj Li Cas No? Fresno”, saib qhov tob ntawm Fresno txoj kev nom kev tswv, kev sib raug zoo, haiv neeg, thiab keeb kwm kev lag luam li cas rau lub nroog Fresno kom zoo li niaj hnub no. Nrog rau kev mob siab rau kev loj hlob ntawm cov hluas, cov tub ntxhais hluas lub suab, thiab kev noj qab haus huv hauv zej zog, Johnsen tau los ua cov neeg ua haujlwm hauv 2018 thiab tam sim no tswj hwm Tus kNOw Youth Media ua Tus Thawj Saib Xyuas Haujlwm.

Johnsen kawm tiav qib siab hauv Kev Sib Txuas Lus Loj thiab Kev Sau Xov Xwm los ntawm California State University, Fresno thiab yog ib feem ntawm Fusion's Rise Up: Hnov Hnov xov xwm sib raug zoo hauv xyoo 2017.