Johnsen Del Rosario

Johnsen Del Rosario koom nrog Youth Leadership Institute ua tus Program Coordinator rau KNOw Cov Hluas Media, yog ib qhov kev pab cuam rau cov tub ntxhais hluas cov cuab yeej uas lawv xav tau los qhia lawv cov dab neeg thiab cov dab neeg hauv lawv cov zej zog.

Johnson tau kawm tiav qib bachelor's degree hauv Mass Communications thiab Journalism nrog rau kev sau ntawv xov xwm los ntawm Fresno State. Nws yog 2017 Tsa Tshaj Tawm: Tshaj Tawm Txog Kev Sau Xov Xwm nrog Fusion Media Group, thiab nrog rau kev sib raug zoo ntawd, Johnsen tuaj yeem tshaj tawm cov teebmeem kev noj qab haus huv thiab kev ncaj ncees hauv nws lub zej zog txog qib siab hauv lub tebchaws. Nws cov hauj lwm tau luam tawm nyob rau Lub Hauv Paus thiab Txoj Kev Sib Tw (yav tas los hu ua Fusion), thiab ib qho ntawm nws daim tau qhia los ntawm Jorge Ramos.

Johnsen yog ib tus tswv cuab ntawm Fresno Cov Tub thiab Txiv neej thiab Cov Neeg Pab Tswv Yim rau ABC30. Nyob rau hauv nws dawb lub sij hawm, nws nyiam saib menyuam baseball thiab kawm txog cov neeg tshiab, chaw thiab kab lis kev cai.