Kev Noj Qab Haus Huv Rau Kev Noj Qab Haus Huv: Kev Thaiv Luam Yeeb

Qhov kev haus luam yeeb zaum tam sim no yog 3rd ua rau kev tiv thaiv tau kev tuag, nrog rau kev tuag ntawm 41,000 hauv Teb Chaws Asmeskas txhua xyoo. Los ntawm peb txoj kev koom tes nrog Lub Nroog Sacramento, peb yog 1 ntawm 21 cov koom haum ua haujlwm los tsim kom muaj kev noj qab haus huv LA los tiv thaiv cov neeg xauj tsev los ntawm cov pa luam yeeb los ntawm kev tawm tswv yim rau cov cai tswj hwm ntau hom kev haus luam yeeb.
Focusing on Signal Hill thiab Hawaiian Gardens, cov thawj coj ntawm cov hluas thiab cov laus neeg laus yuav ua rau pejxeem txoj kev tshawb fawb, koom nrog kev npaj tswv yim, thiab tsim kom muaj kev koom tes ntawm cov koomhaum hauv zos los tsim kom muaj kev noj qab haus huv hauv zej zog.