វិចិត្រសាលសិល្បៈហប

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតហើយ។

ខែវិច្ឆិកា 7, 2019 @ 6: 00 ម៉ោង - 8: ល្ងាច 00

ដោយឥតគិតថ្លៃ

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
ខែវិច្ឆិកា 7, 2019
ម៉ោង:
6: 00 pm - 8: 00 pm
តម្លៃ:
ដោយឥតគិតថ្លៃ
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
តំបន់:
កម្មវិធី:
ហ្វ្រេសណូប្រុសនិងបុរសនៃពណ៌ (BMOC)

អ្នករៀបចំ

Kaitlin Prado ។
អ៊ី​ម៉ែ​ល​:
kprado@yli.org

ទីកន្លែង

ផ្លូវ 1724 Broadway
ផ្លូវ 1724 Broadway
Fresno, CA 93721 សហរដ្ឋអាមេរិក
+ Google ផែនទី