ផលប៉ះពាល់របស់មន្រ្តីធនធាននិស្សិត៖ វគ្គស្តាប់យុវជន។

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតហើយ។

ខែសីហា 21, 2019 @ 5: 00 ល្ងាច - 7: ល្ងាច 00

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
ខែសីហា 21, 2019
ម៉ោង:
5: 00 pm - 7: 00 pm
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
តំបន់:
កម្មវិធី:
ក្រោកឡើងហើយលើក

អ្នករៀបចំ

Jesse Ornelas
ទូរស័ព្ទ:
(209) 230-6867
អ៊ី​ម៉ែ​ល​:
jornelas@yli.org

ទីកន្លែង

ការកសាងសហគមន៍មានសុខភាពល្អ Merced - បន្ទប់ប្រជុំ។
531 W Main St ។
Merced, CA 95340 សហរដ្ឋអាមេរិក
+ Google ផែនទី
ទូរស័ព្ទ:
(209) 230-6867
វេបសាយ:
[email protected]