យុវជនម៉ាឌឺរ៉ារៀបចំពិធីអបអរសាទរនិម្មិតចំនួន ២ សម្រាប់យុវជនកំឡុងកូវីដ ១៩

ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ · 

រួមជាមួយបុគ្គលិកលីលីគណៈកម្មការយុវជនម៉ាឌឺរ៉ាបានរៀបចំការប្រារព្ធពិធីថ្ងៃឈប់សម្រាកនិម្មិតចំនួន ២ ក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ ។ រាត្រីដ៏រន្ធត់និងការប្រារព្ធពិធីរដូវរងារបានប្រមូលផ្តុំយុវជនជាង ៦០ នាក់តាមរយៈការហៅពង្រីកដើម្បីអបអរជាមួយហ្គេមនិងកន្លែងរួមគ្នា (និម្មិត) ក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកគេហាក់ដូចជាមិនអាចទៅដល់បាន។