PPE និងសៀវភៅផ្តល់ព័ត៌មានដល់មនុស្សជាង ១.០០០ នាក់

ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ · 

PPE និងសៀវភៅផ្តល់ព័ត៌មានត្រូវបានបញ្ជូនទៅមនុស្សជាង ១.០០០ នាក់នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង។ នេះក៏ត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយការចែកចាយប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាច្រើនដល់យុវជនក្នុងស្រុក។