មនុស្សវ័យក្មេងរៀបចំ!

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតហើយ។

ខែឧសភា 30, 2019 @ 5: 00 ម៉ោង - 7: ល្ងាច 00

ដោយឥតគិតថ្លៃ

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
អាច 30, 2019
ម៉ោង:
5: 00 pm - 7: 00 pm
តម្លៃ:
ដោយឥតគិតថ្លៃ
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
វេបសាយ:
https://www.eventbrite.com/e/young-people-organize-tickets-61312696927
តំបន់:
កម្មវិធី:
គំរូសកម្មភាពសហគមន៍ (CAM)

អ្នករៀបចំ

Itzel Estrada
អ៊ី​ម៉ែ​ល​:
iestrada@yli.org

ទីកន្លែង

518 ទីក្រុង Valencia
ផ្លូវ 518 Valencia
សាន​ហ្វ្រា​ន់​ស៊ី​ស្កូ, CA 94110 សហរដ្ឋអាមេរិក
+ Google ផែនទី