Kasarian-Neutral na mga Silid sa San Marin High School

 | 
Mga Tagumpay sa Kampanya

"Ang bawat isa ay dapat na maaaring maging nais nila." - Estudyante ng San Marin High School

Sa huling dalawang taon, ang mga kabataan sa Novato ay nagtatrabaho sa mga estudyante at administrasyon ng paaralan sa pagpapabuti ng klima ng paaralan. Bilang bahagi ng kanilang pagsasaliksik noong nakaraang taon, ang Biyernes Night Live na kabanata sa San Marin High School, ang mga Mag-aaral para sa Social Justice Club (SSJ), ay sumuri sa estudyante sa mga paraan upang mapabuti ang komunidad ng paaralan. Sinuri ng mga mag-aaral ang halos mga estudyante ng 300 at nalaman na mahigit sa 70% ng mga estudyante ang sinusuportahan o walang opinyon sa mga banyagang neutral na kasarian. Ang dami ng suporta para sa mga banyagang neutral na banyo ay nagulat sa maraming estudyante at nakatulong sa pagtatayo ng kaso para sa pagtatayo ng mga banyo na neutral sa kasarian sa campus.

Ang mga banyagang neutral na kasarian ay lalong kinakailangan upang matiyak ang kaligtasan para sa lahat ng mga estudyante. Ito ay isang isyu na ang mga tagapagtaguyod ng karapatan ng LGBTQ ay humihingi ng mga pampublikong espasyo, kabilang ang mga paaralan. Ang mga estudyanteng hindi magkakaroon ng kasarian ay may posibilidad na madama ang sobrang pagkabalisa at takot sa panliligalig sa mga banyo ng single-gender. Ang mga ito ay mas malamang na ma-assaulted o mistreated sa loob ng gendered banyo kumpara sa cisgender mga tao. Ang Cisgender ay tumutukoy sa mga taong ang pagkakakilanlang pangkasarian ay kasang-ayon sa kasarian na itinalaga sa kanila sa pagsilang. Ang inisyatibo ay hindi mag-aalis ng mga banyagang may kasarian, ngunit magbibigay ng access sa mga banyo kung saan ang lahat ay maaaring makaramdam ng ligtas at komportable.

Sa taong ito, ang San Marin High School ay lumikha ng mga single-stall na mga banyo sa neutral na gender sa campus. Upang makatulong sa paglabas ng mga banyo, ang mga estudyante mula sa SSJ ay nakipagtulungan sa Gay-Straight Alliance Club (GSA) upang lumikha ng mga pampublikong materyales sa edukasyon upang ipaalam sa mga mag-aaral at kawani ang kahalagahan ng mga banyo na neutral sa kasarian at upang kontrahin ang ideya na ang mga mag-aaral ay hindi komportable sa banyo-neutral banyo. Gumagawa rin ang mga kabataan ng mga flyer upang tugunan ang ilan sa mga alamat na nakapalibot sa mga banyagang neutral na kasarian. Ang mga flyer ay pagkatapos ay nakabitin sa mga silid-aralan ng mga guro at sa paligid ng campus. Ang mga kabataan ay hindi tumigil sa kanilang kampanya upang labanan ang homophobia at transphobia sa campus. Kasalukuyan silang bumubuo ng isang pagsasanay upang turuan ang ibang mga mag-aaral kung paano mamagitan kapag nakarinig ng mga komplikadong homophobic o transphobic. Ang mga lider ng kabataan ay nasasabik na ipagpatuloy ang kanilang trabaho upang maglipat ng mga pananaw at pagbutihin ang klima ng paaralan para sa lahat ng mga estudyante.