Nagtatrabaho sa yli!

Ang pagtatrabaho sa yli ay nangangahulugan ng pamumuhay sa labas ating mga halaga ng organisasyon of Community, Inclusion, Social Justice and Innovation. Halina't sumali sa aming koponan!

"Ang oras ko kay yli ay nakatulong sa akin na mag-isip nang kritikal at mahabagin tungkol sa kung paano ginagawa ang mga pagpapasya at kung gaano kinakailangan para sa mga kabataan na maging nakasentro at tunay na makisali sa proseso ng paggawa ng desisyon para sa mga patakaran at kasanayan na nakakaapekto sa kanila."
Mariah Cochran, Dating Staff

Mga Kasalukuyang Bukas na Posisyon

Ang mga bakanteng trabaho ay naka-post dito kapag available na ang mga ito. Bumalik nang madalas para sa mga update!

Ang aming mga Pakinabang

Nag-aalok kami ng napakagandang pakete ng benepisyo, kabilang ang buong saklaw ng medikal, dental at paningin (mga dependent na premium na 50% na binabayaran ng yli), opsyonal na mga account sa paggastos sa commuter at umaasa sa pangangalaga, nababaluktot na iskedyul ng trabaho, at 403(b) na plano na may 4% na tugma pagkatapos ng isang taon ng serbisyo.

Ang aming Lugar ng Trabaho

Ang pagsasama ay nasa gitna ng mga programa ni yli. Ang yli ay isang pantay na pagkakataon na tagapag-empleyo at hindi nagtatangi laban sa mga empleyado o aplikante nito batay sa lahi, kulay, relihiyon, bansang pinagmulan, ninuno, edad, kondisyong medikal, kakayahan, katayuang beterano, katayuan sa pag-aasawa, oryentasyong sekswal, katayuan sa HIV/AIDS at/ o anumang iba pang protektadong pagkakakilanlan. Kami ay nakatuon sa pagbibigay ng isang inklusibo at nakakaengganyang kapaligiran para sa lahat ng miyembro ng aming mga kawani, kliyente, boluntaryo, subcontractor, vendor, at kliyente.

*Ang mga taong may kulay, LGBTQ, at mga taong may kapansanan ay hinihikayat na mag-aplay.

Kaligtasan at Mga Bakuna sa COVID-19: inuuna ng yli ang kaligtasan ng aming mga kawani, mga kalahok ng kabataan, at ng mas malawak na komunidad. Dahil sa pandemya ng COVID-19, ang mga kawani at kanilang mga superbisor ay nagtutulungan upang matukoy ang naaangkop na remote o onsite na kaayusan sa trabaho batay sa mga rekomendasyon mula sa mga ahensyang pangkalusugan ng gobyerno, ang katangian ng papel ng indibidwal, at alinsunod sa mga patakaran ng organisasyon at mga pangangailangan ng departamento. Kasalukuyan kaming may mandatoryong patakaran sa pagbabakuna, kabilang ang isang proseso ng paghiling ng mga akomodasyon para sa mga nangangailangan ng relihiyon o medikal na mga exemption.