Ang pakikipagtulungan sa yli ay nangangahulugang isasabuhay ang aming mga halagang pang-organisasyon ng Komunidad, Pagsasama, Katarungan at Panlipunan. Halika sumali sa aming koponan!

Program Manager - Magagamit ang 1 Posisyon

Fresno County - Pag-iwas at Maagang Pamamagitan

Ang Program Manager ay bubuo ng mga tauhan upang suportahan ang mga gumagawa ng pagbabago ng kabataan at makipagtulungan sa mga ahensya ng kasosyo upang ilipat ang isang agenda ng equity sa kani-kanilang mga pamayanan. Sa suporta mula sa Direktor ng mga Programa ng CV, responsable ang Program Manager para sa pamamahala ng mga programa at pagkukusa, pamamahala sa badyet ng programa, at pagtiyak na natutugunan ang mga maihahatid na kontrata. Kumalap sila, kumukuha, nangangasiwa at namamahala ng tauhan, karaniwang binubuo ng Mga Coordinator ng Programa at intern.

Ang Fresno County Prevention at Maagang Pamamagitan ng Program na Tagapamahala ay magsisilbing ugnayan sa paaralan at mga kasosyo sa pamayanan at mangunguna sa pagpapatupad ng diskarte sa media. Mangunguna sila sa pagbuo at paghahatid ng kurikulum sa edukasyon ng mag-aaral at magulang, mga aktibidad ng pamumuno ng kabataan, edukasyon / kamalayan sa pamayanan, at mga kampanyang panlipunan na pinamumunuan ng kabataan sa Fresno High School at Mclane High School.

Mag-click dito para sa karagdagang detalye!

Upang mag-apply, mag-email sa isang cover letter, ipagpatuloy, at isang sample ng pagsusulat ng 2 pahina na may linya ng paksa na PEI PM Aplikante sa [protektado ng email], at cc [protektado ng email].

 

Program Coordinator - Magagamit ang 8 na Mga Posisyon

Ang Program Coordinator (PC) ay nakikipagtulungan sa kabataan (edad 12 - 24) upang ayusin, bigyan ng lakas at pakilusin ang kabataan at ang kanilang mga pamayanan upang manalo ng tunay na pagpapabuti para sa mga kabataan. Sanayin at susuportahan ng PC ang mga pinuno ng kabataan upang paunlarin at palalimin ang kamalayan sa politika, suriin at unawain ang mga isyung nakakaapekto sa kanilang kalusugan at kagalingan, bumuo ng mga pakikipag-ugnayan at pakikipagsosyo sa iba pang mga tagasuporta ng kabataan at pamayanan, at maghimok ng mga pamayanan at lokal na mga kampanya sa pamayanan na lumilikha ng mga pangmatagalang system at / o pagbabago ng patakaran, at bumuo ng kapangyarihan para sa mga tagumpay sa hinaharap.

Eastern Coachella Valley - Patakaran at Pagkukuwento na Pinangunahan ng Kabataan

Ang pangunahing tungkulin ng tungkuling ito ay upang matugunan ang mga pangangailangan ng kabataan at mga pamayanan sa pamamagitan ng isang malakas na balangkas sa kalusugan ng publiko at pamayanan. Mangunguna ang PC sa pangangalap, pagsasanay at pagpapatupad ng pagkukuwento sa patakaran sa pagkukuwento at pangkalusugang pangkaisipan na pinamumunuan ng mga kabataan mula sa mga marginalized na komunidad sa Silangang Silangan Coachella.

Mag-click dito para sa karagdagang detalye!

Upang mag-apply, mag-email sa isang cover letter, ipagpatuloy, at isang sample ng pagsusulat ng 2 pahina o sample ng creative media na may linya ng paksa na ECV Coordinator ng Programa, upang Paulina Rojas, [protektado ng email] hanggang Biyernes, Setyembre 24 nang 5:00 ng hapon.

 

Marin - Pagsasaayos ng Marin para sa Equity ng Lahi (KARAGDAGANG)

Ipapatupad ng Coordinator ng Program ang Pag-aayos ng Marin para sa Racial Equity (KARAGDAGAN), isang program na nakabatay sa pamayanan na nagtataguyod ng hustisya sa lahi sa pamamagitan ng pagbabago ng patakaran pati na rin ang pamumuno sa isang programang Friday Night Live (FNL) na nakabatay sa paaralan. Ang FNL ay isang batayan sa pagbuo ng kabataan na nakabatay sa ebidensya upang makatulong sa pagbawas ng paggamit ng sangkap ng kabataan. Ang PC ay direktang gagana sa pakikipagsosyo sa iba't ibang mga cohort ng kabataan at mga kaalyado ng pang-adulto upang manguna sa trabaho na sumusuporta at gumagamit ng mga lokal na pagsisikap na paigtingin ang mga tinig ng kabataan at lumikha ng napapanatiling pagbabago sa katarungang panlipunan.

Mag-click dito para sa karagdagang detalye!

Upang mag-apply, mag-email sa isang cover letter, ipagpatuloy, at isang sample na pagsusulat ng 2 pahina na may linya ng paksa na Marin PC role, kay Wendy Pacheco sa [protektado ng email].

 

Fresno - Ang kNOw Youth Media

Ang PC ay magrekrut at mangangasiwa ng mga mamamahayag ng kabataan, na sumusuporta sa pagpapaunlad ng nilalaman ng media at pagkukuwento. May pananagutan ang PC para sa pamamahala ng lahat ng mga logistik para matugunan ang mga layunin at layunin ng mga itinalagang programa at kampanya, at para matiyak na ang mga kabataan ay nakakaranas ng mataas na kalidad at mga oportunidad sa pamumuno na may kaugnayan sa kultura.

Mag-click dito para sa karagdagang detalye!

Upang mag-apply, mag-email sa isang cover letter, ipagpatuloy, at isang sample ng pagsusulat ng 2-3 pahina o sample ng creative media na may linya ng paksa Ang kNOw Youth Media Program Coordinator kay Johnsen Del Rosario, [protektado ng email] by Lunes, Oktubre 25, 2021 ng 5 ng hapon Ang kumpletong mga application lamang ang susuriin.

Fresno County - Pag-iwas at Maagang Pamamagitan

Responsable ang PC para sa pag-uugnay at pagbibigay pang-edukasyon kurikulum, mga aktibidad sa pamumuno ng kabataan, pagbuo at pagsasanay sa kasanayan sa pamumuno ng kabataan, edukasyon sa magulang, edukasyon / kamalayan sa pamayanan, at mga kampanya sa pamantayan sa panlipunan. Sila rin ang magsisilbing ugnayan sa pagitan ng mga pinuno ng paaralan at pamayanan at ng Youth Leadership Institute.

Bukas ang mga posisyon sa:

  • Sanger High School at Washington Academic Middle School sa Lungsod ng Sanger
  • Mendota High School at Mendota Junior High School sa Lungsod ng Mendota
  • Kalinisan at Rio del Rey High Schools, at San Joaquin Elementary sa Golden Plains Unified School District
  • Glacier Point, El Capitan, at Rio Vista Middle Schools sa Central Unified School District
  • Justin Garza, Central East, at Central West High School sa Central Unified School District
Mag-click dito para sa mga detalye!

Upang mag-apply, mag-email sa isang cover letter, ipagpatuloy, at isang sample na pagsusulat ng 2 pahina na may linya ng paksa na PEI PC Aplikante sa [protektado ng email], at cc [protektado ng email].