Ashens Limon

  • Miyembro ng Lupon ng Kabataan
  • Youth Journalist, The Know Youth Media

Si Ashens Limon ay 18 taong gulang at kasalukuyang isang mag-aaral sa Fresno City College na nagtatrabaho patungo sa isang anthropology degree. Si Ashens ay lubhang madamdamin tungkol sa sining, aktibismo, at pakikipaglaban para sa mga karapatan ng queer youth. Sa mga nakalipas na taon, nagtatrabaho siya sa mga kampanyang nauugnay sa bakuna gaya ng Vaccinate All 58 pati na rin ang kumakatawan sa Equality California bilang isang queer youth ambassador para sa kanilang mga kampanya sa bakuna. Nasisiyahan siyang masangkot sa kanyang komunidad sa pamamagitan ng paglahok sa mga rally ng komunidad kabilang ang mga karapatan sa transportasyon at kahit na lumikha ng 2023 Pride Logo ng Fresno! Sa kanyang libreng oras, nasisiyahan siyang pumunta sa mga konsyerto at lumikha ng sining.