Edith Martinez

Si Edith ay ipinanganak at lumaki sa Central Valley, paglipat mula sa Bakersfield patungo sa maliit na bayan ng Kerman kung saan sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa adbokasiya ng kabataan. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang karera sa hayskul bilang isang kalahok ng kabanata ng Fresno County Friday Night Live Kerman at iba pang mga programang yli. Tumulong siya sa pagplano at pagpapatupad ng 1st Taunang Sumusunod na Kerman Teen Summit, tinulungan ang The Responsible Neighborhood Act, at iniharap sa Konseho ng Lungsod ng Kerman upang suportahan ang pondo ng library ng Sukat B, bukod sa iba pang napakahalagang pagsisikap. Ang kanyang maraming karanasan sa mga programang yli ay nakatulong sa kanyang pagkahilig sa pagbibigay lakas sa pamumuno ng kabataan at pagsali sa positibong pagbabago sa lipunan para sa mga kabataan sa buong Fresno County. Kasama sa mga karanasang ito ang pakikilahok sa: HOPE's Youth Leadership Through Literacy Program (HYLTLP), at Youth Leadership Alumni Board (YLAB) at Young Legislators Program (YLP) ni Henry T. Perea. 

Nakipag-usap si Edith sa Mga Pag-aaral sa Komunikasyon, at plano na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Bumalik siya sa yli bilang isang mag-aaral upang maiangat ang kamalayan ng kahalagahan ng Senso noong 2020, nagbigay ng suporta sa mga site ng Rural FNL, at pagkatapos ay suportado bilang isang Program Assistant para sa Fresno Youth Commission. Si Edith ay nagpatuloy na ibalik ang kanyang pamayanan at maiangat ang tinig ng kabataan bilang Program Coordinator para sa Fresno Youth Commission.