Paulina (Pau) Rojas (sila/sila/ella)

Sumali si Paulina sa koponan ng Eastern Coachella Valley noong 2016. Sa panahong ito, higit na napaunlad ni Paulina ang kanilang dalawang hilig: pagkukuwento at pagtulong sa mga kabataan na matanto ang kanilang tunay na potensyal. Mahilig din si Paulina sa paglikha ng mga ligtas na espasyo para sa mga kabataan at matatanda ng LGBT sa Eastern Coachella Valley. Noong 2017, si Paulina ay isa sa 20 umuusbong na nonprofit na lider na piniling lumahok sa Next Generation Leaders of Color Inland Region, isang taon na programa sa pagpapaunlad ng pamumuno. Noong 2019, nakakuha sila ng propesyonal na sertipiko sa nonprofit na pamamahala mula sa University of California, Riverside. 

Sa kanilang libreng oras ay nasisiyahan si Paulina sa pagtitipid at pagpunta sa mga biyahe sa kalsada.