Wendy Pacheco (siya)

Lumaki si Wendy sa East Los Angeles at nanirahan sa East Bay sa nakalipas na 10 taon. Siya ay nagtapos ng UC Berkeley na may degree sa Ethnic Studies. Sa kanyang panahon sa Berkeley, nagsilbi siya bilang isang senador ng mag-aaral at nagtataguyod sa ngalan ng at kasama ng mga mag-aaral na may kulay at dating nakakulong na mga mag-aaral para sa sistematikong pagbabago upang lumikha ng isang sentro para sa mga estudyanteng naapektuhan ng mga sistema. 

Bago sumali sa yli, lumahok si Wendy sa The Greenlining Institute Summer Institute kung saan pinatalas niya ang kanyang mga kasanayan sa adbokasiya at nagsaliksik ng mga pinakamahuhusay na kagawian para sa mga programa sa pipeline ng karera sa pangangalagang pangkalusugan na partikular na nagta-target sa mga lalaki at lalaking may kulay. kay Wendy Ang adbokasiya ay malalim na nakaugat sa kanyang karanasan sa paglaki bilang isang babaeng may kulay na mababa ang kita at nababatid ng mga direktang karanasan ng kanyang pamilya sa prison industrial complex. 

Mula noong sumali sa yli, pinamunuan ni Wendy ang mga programang nakabatay sa komunidad at paaralan, kabilang ang Marin County Youth Commission at Marin Organizing for Racial Equity. Ang kanyang karanasan bilang isang Program Coordinator ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong maunawaan ang mga sulok ng pagbuo ng tunay na pakikipag-ugnay sa kabataan at bigyan sila ng kapangyarihan upang lumikha ng pagbabago sa kanilang mga pamayanan. Bilang kasalukuyang Tagapamahala ng Programa, pinalalakas ni Wendy ang mga buhay na karanasan ng mga kabataan, partikular na ang mga kabataan sa BIPOC, sa mga silid na may mga nagpopondo, mga kasosyo sa komunidad, at mas malawak na komunidad. 

Sa kanyang bakanteng oras, mahahanap mo si Wendy na naglalaro ng softball at nag-uugat para sa Dodgers!