OPPOSE AB 965 & 1065 – palawakin at alisin sa regulasyon ang mga kumpanya ng telecom

Tungkol saan ang mga panukalang batas na ito?

Inaalis ng AB 1065 ang pampublikong proseso ng pagpaplano at pagpapatupad ng paggasta ng mga pederal na dolyar sa broadband sa pamamagitan ng pag-hijack ng mga dolyar na itinalaga para sa WIRED broadband. Ang AB 965 ay walang ingat na nagpapabilis sa proseso ng pagpapahintulot para sa pag-apruba ng antenna upang ang mga kumpanyang wireless na kumikita ay makakapag-carpet ng mga lugar gamit ang mga pederal na dolyar.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

hindi!! yli ay lubos na nakatuon sa pagbuo at pagpapanatili ng isang masiglang demokratikong proseso kung saan ang mga lokal na komunidad - at lalo na ang mga kabataan! – magkaroon ng isang salita sa mga batas na nakakaapekto sa kanila. Ang patakarang ito ay hindi rin umaayon sa aming Platform ng Katarungang Pangkapaligiran, na naglalayong i-secure ang kalusugan at kagalingan ng mga komunidad ng kulay at ng ating planeta sa mahabang panahon.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at Twitter.

Sino ang nag-iisponsor ng panukalang batas na ito?

  • Mga Amerikano para sa Responsableng Teknolohiya

Mag-click dito upang matuto nang higit pa