Ang mga kabataan sa Central East Friday Night Live ay nag-organisa ng community health & wellness rally, at resource fair

Mayo 5, 2023 · 

Sa pakikipagtulungan sa mga kabataang kasamahan mula sa Khair Intersnship, ang Central East Friday Night Live na kabanata ay nag-oorganisa at nangangasiwa ng community health and wellness rally at lunchtime resource fair, na dinaluhan ng mahigit 1,000 estudyante sa ika-9 at ika-10 baitang.