Ang Half Moon Bay ay naglulunsad ng pilot Program ng Mga Respresp ng Komunidad

Agosto 13, 2020 · 

Sa espesyal na pagpupulong ng Half Moon Bay City Council noong Hulyo 14, opisyal na inatasan ng Konseho ang mga tauhan na makipagtulungan sa pamayanan upang makabuo at magpatupad ng isang pilot Community Responder na programa ng interbensyon para sa krisis upang mapabuti ang tugon ng lungsod sa sakit sa pag-iisip, pag-abuso sa droga, at kawalan ng tirahan. Si yli at iba pang mga kasosyo sa pamayanan ay may gampanin sa mga yugto ng pagpaplano ng patakarang ito, na gumagabay sa mga kawani ng lungsod sa mga pangangailangan ng komunidad.