Inilunsad ang Long Beach Youth Leadership Council

Agosto 11, 2020 · 

Inilunsad ang isang grupo ng kabataan ng Long Beach sa panahon ng 2020 Covid pandemya na nagtrabaho upang gawing permanenteng pagbabawal ang pansamantalang may lasa na tabako.