Itinatag ng Marin Oaks Friday Night Live chapter ang kauna-unahang school wellness center

Mayo 14, 2023 · 

Ang layunin ng mga mag-aaral ay lumikha ng isang multipurpose wellness space kung saan ang mga mag-aaral ay maaaring makaramdam ng ligtas at suportado. Ang espasyong ito ay isa ring lugar kung saan makakahanap sila ng mga mapagkukunan, mga produktong pangkalinisan, magpakasawa sa mga aktibidad na nagpapatahimik, dumalo sa mga workshop sa pag-iwas, magpahinga kapag kinakailangan, at marami pang iba.