Ang mga kabataan sa Marin Oaks ay nagho-host ng isang campus wide event para ipakilala ang kanilang bagong wellness hub

Oktubre 14, 2023 · 

Ang layunin ng kaganapang ito ay upang ipaalam sa mga mag-aaral ang espasyo, kung anong mga serbisyo ang ibinibigay nito, at kung paano ito ma-access araw-araw. Nakipagtulungan din sila sa klase ng culinary para gumawa ng Pozole bilang parangal sa Latinx Heritage Month. Ang kaganapang ito ay umabot sa humigit-kumulang 90 mag-aaral!!