Ang Mobilizing Youth to Nix Tobacco ay nagdaraos ng forum ng komunidad ng Madera County

Hulyo 13, 2023 · 

Sa pakikipagtulungan ng American Cancer Society Action Network at Madera Public Health, ang Mobilizing Youth to Nix Tobacco ay nagdaos ng community forum sa Madera County.