San Mateo yli Showcase

Hunyo 7, 2019 · 

Nag-host ang tanggapan ng yli ng San Mateo at kaganapan sa pagtatapos ng taon na nagpapakita ng gawain ng kabataan sa 2019. Kasama sa kaganapan ang isang gallery walk sa imigrasyon, pabahay at pag-abuso sa droga, at ang antolohiya ni yli sa imigrasyon ay nasilip.