Sunnyside at Roosevelt Friday Night Live, at Pagtaya sa aming Future host na Fresno Teen Summit

Marso 25, 2023 · 

Ang Sunnyside Friday Night Live, Roosevelt Friday Night Live, at Betting on our Future (BOOF) ang nagho-host ng Fresno Teen Summit kasama ang 71 kabataang kalahok. Itinampok sa kaganapan ang isang lokal na pinuno ng komunidad bilang pangunahing tagapagsalita, isang bulwagan ng bayan ng BOOF, mga workshop tungkol sa financial literacy, kahandaan sa kolehiyo, paglikha ng mga inclusive space para sa mga kabataang LGBTQ+ sa campus, neurographic na sining, mga pag-uusap sa mga pamantayan ng alkohol sa loob ng mga kultura, at kahandaan sa trabaho. Nagkaroon din ng resource fair na may 22 lokal na organisasyon ng komunidad at unibersidad, at 49 na kasosyo sa komunidad ang dumalo.