Inilathala ng We'Ced Youth Media ang kanilang ika-11 isyu na publikasyon, Painting Silent Pictures

Agosto 17, 2023 · 

Itinatampok ng 'zine ang mga panloob na laban na kinakaharap ng kabataan ng Merced sa isang mundo kung saan ang kalusugan ng isip sa mga kabataan ay nasa pinakamasama dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan.