Nagsasalita ang yli ng Program Coordinator tungkol sa Karanasan sa Imigrante

Hulyo 12, 2019 · 

Sa panahon ng Lights for Liberty vigil - isang pambansang kaganapan upang protesta ang mga hindi makataong kalagayan na kinakaharap ng mga refugee, mga naghahanap ng asylum at iba pang mga imigrante - Ibinahagi ng Coordinator ng Program na si Rubi Salazar ang kanilang karanasan bilang isang tagapagsalita ng kaganapan.

Basahin ang kuwento dito!