Abril Hoogasian

Si April Hoogasian ay ang Direktor ng Training & Consulting Services at 13 taon na siyang kasama ni yli. May hilig si April sa pakikipagsosyo sa mga kaalyado ng kabataan at nasa hustong gulang upang bumuo ng mga katutubo na pamumuno at maunlad na mga komunidad at ito ay isang napakahusay na facilitator. Siya ay nagpatakbo ng daan-daang pagsasanay sa mahigit 100 urban, suburban, at rural na komunidad sa buong bansa, na umabot sa libu-libong kaalyado ng kabataan at nasa hustong gulang. Si April ay isa ring master certified na propesyonal na coach, na sumusuporta sa folx na gumaling at kumonekta sa kanilang pinakamahusay na sarili.

Nakatira siya sa Fresno, CA kasama ang kanyang asawang si Matt at tatlong anak na babae, sina River, Autumn at Aria, at mahilig gumawa ng mga playlist, kumanta ng retro classics, indoor at outdoor gardening, photography, at natututong tumugtog ng xylophone at concertina.

Kasama sa mga specialty ni April ang disenyong nakasentro sa Tao at kabataan, pagpapadali sa mga ligtas at inclusive na espasyo, nakakapagpagaling at mahabagin na pagtuturo, at tinatanggap ang awkwardness.