Mga Ambassador ng Kabataan, [protektado ng email]

 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship

Kasalukuyan kaming naghahanap ng 10 kabataan na nakatira, nagtatrabaho, o nag-aaral sa San Mateo County upang kumilos bilang Youth Ambassadors mula Hulyo 1, 2022 – Hunyo 30, 2023. 

Ang Youth Ambassadors ay magbibigay ng napakahalagang insight, feedback at ideya kung paano pinakamahusay na maibabahagi ang Wysa app sa mga kabataan, edad 14-25. Ang mga ambassador ay tutulong sa outreach sa pamamagitan ng pagbuo ng mga social media campaign material na idinisenyo upang turuan ang mga kabataan tungkol sa Wysa app, na makakatulong na mapataas ang kanilang access sa pangangalaga sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanila sa mga personal na serbisyo. Ang mga kabataang interesadong sumali ay maaaring mag-apply sa pamamagitan ng pagsagot sa aplikasyon sa link na ito

Makakamit ng mga Youth Ambassador ang mga sumusunod na kasanayan:

 • Ang pagbasa sa teknolohiya 
 • Pagtutulungan ng magkakasama
 • Interpersonal communication 
 • Pagsusuri ng app 
 • Pampublikong pagsasalita 
 • Ang outreach ng komunidad at pakikipag-ugnayan 
 • Pagpapadali at pagsasanay 
 • Pag-unawa sa mga hadlang sa kalusugan ng isip sa County ng San Mateo

Ang mga pagpupulong ay naka-zoom at maaari kaming magbigay ng mga oras ng serbisyo sa komunidad at mga stipend para sa iyong paglahok sa programa.

Mga Kinakailangan/Pangako

Ang mga Youth Ambassador ay lalahok sa mga sumusunod na aktibidad:

 • Makisali sa mga bi-weekly na pagpupulong upang bumuo ng mga diskarte sa pagkukuwento ng multimedia para i-promote ang app.         
 • Pangasiwaan ang mga presentasyon na pinamumunuan ng mga nasa hustong gulang at kabataan sa mga kasosyo sa komunidad (mga paaralan, organisasyon, at iba pang grupo na may direktang access sa mga kabataan)
 • Magplano at magpatupad ng App Downloading Gatherings/Party
 • Bumuo ng mga kampanya sa social media upang i-promote ang app

Pagiging Karapat-dapat

Ang mga kabataan, edad 14-15, ay dapat manirahan, magtrabaho, o pumasok sa paaralan sa San Mateo County.

Proseso ng aplikasyon

Ang mga kabataang interesadong sumali ay maaaring makipag-ugnayan kay Rubi Salazar sa [protektado ng email] o mag-apply sa pamamagitan ng pagsagot sa aplikasyon sa link na ito.