Mga miyembro ng komite, [protektado ng email]

  • Stipend / Gift Card
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Pagbabayad ng Transportasyon
  • Grant / Scholarship

Magbibigay ang mga miyembro ng komite ng kabataan ng napakahalagang pananaw, puna at mga ideya sa pag-unlad ng isang serye ng mga app na idinisenyo upang turuan ang mga kabataan tungkol sa kalusugan ng kaisipan at dagdagan ang kanilang pag-aalaga sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanila sa mga serbisyong personal. Ang mga kalahok ng kabataan ay tutulong din sa pag-outreach at pagpapatupad ng mga aprubadong apps sa buong county.

Para sa karagdagang impormasyon kung paano sumali, makipag-ugnay kay Rubi Salazar sa [protektado ng email] o Adam Wilson sa [protektado ng email].