Responsibilidad ng Paaralan na Panatilihin Kaming Pakakainin

 | 
yli ang Aking Kwento
Ang mga mag-aaral sa Half Moon Bay High School ay nasisiyahan sa kanilang oras ng tanghalian sa isang silid-aralan kasama ang mga kaibigan at ang kanilang mga libreng pagkain.

Labintatlong milyong bata (1 sa 6) ang maaaring makaranas ng kawalan ng katiyakan sa pagkain sa 2021. Sa buong pandemya ng COVID-19, maraming mga mag-aaral ang nakaranas ng mga mahihirap na panahon, nakikipaglaban sa depresyon, kalungkutan at marami pang iba. 

Isa sa mga problemang hindi pa natutugunan sa mas malaking plataporma ay ang pagkagutom ng mga estudyante. Maraming mga Amerikano ang nawalan ng trabaho sa panahon ng pandemya. Marami ang humarap sa mga hamon na nauugnay sa virus. Sa pagkakaroon ng mga breadwinner na nagkakasakit at hindi na matustusan ang kanilang pamilya sa oras ng pangangailangan, ilang pamilya ang nagugutom. Nahihirapan ang mga mag-aaral na hindi kumain sa oras ng klase dahil hindi sila nakakatuon o manatiling nakatutok. Ang patuloy na pag-iisip kung saan magmumula ang kanilang susunod na pagkain ay nananatili sa kanilang ulo. Bagama't nagkaroon ng pagkakataon ang mga mag-aaral sa California na samantalahin ang pinababang presyo ng mga pananghalian, hindi lahat ay makakagawa nito. 

Ngayong taon, ang Half Moon Bay High School, kasama ang karamihan sa mga paaralan sa California, ay nag-alok ng mga libreng tanghalian sa lahat ng mga mag-aaral. Nakita ko mismo ang mga benepisyo ng programang ito. Dati, nag-aalok ang mga high school ng may diskwentong tanghalian kung ang iyong pamilya ay bumaba sa ilang partikular na antas ng kita. Karamihan sa mga mag-aaral ay nahihiya o hindi kumportable sa pagkuha ng mga diskwento na ito, sa paniniwalang hahatulan sila ng mga tao at ang mga paghihirap sa pananalapi ng kanilang pamilya. Ngayon, maraming estudyante ang nagsasamantala sa bagong programang ito. Kapag na-normalize ang libreng tanghalian para sa lahat, wala nang kahihiyan sa paggamit ng mga mapagkukunang ito, na tinitiyak na mapapakain ang mga mag-aaral anuman ang kita ng kanilang pamilya. 

Ang estudyante sa high school ng Half Moon Bay na si Emma Steadman ay tumitingin sa kanyang wallet sa isang lokal na grocery store.

Ang pagkagutom ng mga mag-aaral ay hindi lamang sa ating lokal na antas, kundi sa buong bansa. Maraming mga mag-aaral sa buong bansa ang nagpupumilit na pakainin ang kanilang sarili. Mas maraming problema ang nahaharap sa mga mag-aaral na nagtatrabaho upang magbayad para sa kanilang sariling pagkain. Ang average na minimum na sahod sa buong California ay $14 kada oras. Ang karaniwang menor de edad ay hindi nagtatrabaho ng full-time, upang makapag-iwan ng oras para sa takdang-aralin, palakasan at higit pa. Ang isang pagkain ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $5 sa isang pampublikong mataas na paaralan sa California – na maaaring kunin ng malaking bahagi mula sa bulsa ng isang nagugutom na estudyante. Kahit na mayroon kang pinababang tanghalian, ang gastos ay idinagdag pa rin. Ngayon, na may libreng tanghalian, nasisiyahan ang mga mag-aaral sa kanilang pagkain at nakakapag-focus sa klase. 

Habang kinakapanayam ang ilang estudyante sa mga bagong patakaran sa tanghalian, wala kaming nakita kundi kagalakan. Gustung-gusto ni Emma Steadman, isang Senior sa Half Moon Bay High School ang ideya, na nagsasabing, "Ginagawa nitong pantay-pantay ang lahat para sa mga mag-aaral nang hindi ipinaparamdam sa mga taong hindi makayanan ang tanghalian na inaalis o naiiba." Ang mga taon na ginugugol ng mga mag-aaral sa hayskul ay napakahalagang panahon kung saan kailangan mo ng wastong nutrisyon upang lumago ang iyong isip kasama ng iyong katawan.

Kahanga-hanga ang tagumpay ng programang ito sa aking komunidad. Ang aking mga kapantay ngayon ay mas nakatutok at nakakapagtanghal sa klase na may mga benepisyo mula sa isang pagkain. Nang makita ko ang kagalakan at masasayang mukha na kasama ng pagkain, gusto kong makita ang mga programang ito na ipinatupad sa mga paaralan sa buong bansa. Naniniwala ako na kailangan natin ng libreng pagkain sa paaralan para sa lahat ng mga mag-aaral.