Ang YLI ay My Story

Daphne Ramirez: Kabataan sa Talahanayan

 | 
Ang YLI ay My Story

Sa palagay ko dapat na makaboto ang mga kabataan sa mga patakaran at batas na direktang nakakaapekto sa atin. Hindi kami makakakuha ng pinakamahusay na mga resulta kung hindi namin isinasama ang input ng bawat pangkat ng edad. Kailangang magpatuloy ang mga kabataan sa pagsasalita - upang angkinin ang aming karapatan sa kalayaan sa pagsasalita upang masabi ang ating mga isipan.

Stephanie Gurtel: Kabataan sa Talahanayan

 | 
Ang YLI ay My Story

Naniniwala ako na talagang mahalaga na itulak ang iyong sarili sa kabila ng iyong kaginhawaan at hanapin ang mga aralin na kailangan mong malaman. At sa palagay ko ang aking henerasyon ay talagang nasangkapan upang gawin iyon. Mula sa kung ano ang nakikita ko, marami kaming mas bukas na pag-iisip, kasama, at handang makipaglaban upang matiyak na maaari tayong maging ating sarili.

Ang Idea Labs: isang proyekto na pinamunuan ng kabataan sa pagtugon sa kalusugan ng kaisipan ng kabataan

 | 
Ang YLI ay My Story

Kapansin-pansin na panoorin at maranasan ang mga kabataan na nagtutulungan. Ang 15 miyembro ng komite, mula 15-25 taong gulang, ay nagmula sa iba't ibang mga lugar ng estado, at mula sa iba't ibang mga karanasan at pinagmulan. Hindi pa sila nagkikita bago ang pagpupulong na ito, at gayon pa man, agad silang nakalikha ng ugnayan at pakiramdam ng kaligtasan. 

Nicole Cordova: Kabataan sa Talahanayan

 | 
Ang YLI ay My Story

Upang makaupo ang mga kabataan sa "hapag kainan," kailangan nila ng suporta at paghihikayat. Parehong matanda at kabataan ay kailangang malaman kung paano makinig at irespeto ang mga salita ng bawat isa.

Michael Wiafe: Kabataan sa Talahanayan

 | 
Ang YLI ay My Story

Maraming sasabihin ang mga kabataan. At wala kaming masyadong impluwensya sa mundo ng patakaran tulad ng dapat nating gawin. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga taong patakaran sa pakikipag-usap sa mga kabataan, naramdaman kong maaari kong ma-tulay ang paghihiwalay na iyon. 

Yosef Aklilu: Kabataan sa Talahanayan

 | 
Ang YLI ay My Story

Nais kong magkaroon ng ibang damdamin ang ibang mga kabataan - tulad ng magagawa ko ang parehong bagay na magagawa ng sinumang may sapat na gulang sa mga tuntunin ng paggawa ng desisyon, adbokasiya, at hustisya sa lipunan. Palagi akong sinabihan ng mga may sapat na gulang na maaari kong masabi sa kung ano ang mangyayari, na maaari akong magkaroon ng isang epekto, ngunit hindi ito naramdaman na totoo.