Opportunity ng Kabataan

Dapat I-utos ang Klase sa Agham Pangkapaligiran

 | 
Opportunity ng Kabataan

Dapat i-utos ng Jefferson Union High School District ang agham pangkalikasan bilang isang kinakailangang kurso upang malaman ng mga mag-aaral ang isyu, kilalanin kung paano nakakaapekto ang isyu sa kanilang personal na buhay, at mahikayat na ituloy ang mga pag-aaral sa hinaharap sa pagbabago ng klima.

"Pagbuo ng Aming Hinaharap" Buksan ang Mic Night

 | 
Opportunity ng Kabataan

Noong Biyernes, Oktubre 11, 2019, ang mga kabataan mula sa Pagpapakilos ng Kabataan hanggang Nix Tobacco (MYNT) * ng Fresno County, sa pakikipagtulungan sa Amplify! ** (African American Statewide Coordinating Center), ipinakita ang "Pagbuo ng Aming Hinaharap" Open Mic Night .

Unang Komisyon ng Kabataan ng Madera na susumpa-Sa Abril 3rd

 | 
Mga Tagumpay sa Kampanya, Ating Kasaysayan, yli ang Aking Kwento, Opportunity ng Kabataan

Sa Abril 3rd, humigit-kumulang ang mga kabataan ng 5 ay opisyal na sinumpaan-sa paglilingkod sa pinakaunang termino ng bagong itinatag na Komisyon sa Kabataan ng Lunsod. Ito ay isang makasaysayang sandali sa kasaysayan ng Lungsod ng Madera, na nagpapakita ng pangako ng City Hall upang isama ang kabataan sa desisyon ng paggawa ng talahanayan.

mga ideya42 RFP Opportunity

 | 
Opportunity ng Kabataan

Nais ng National Compadres Network (NCN) na magbahagi ng pinakahuling pagkakataon upang mapabuti ang kalusugan ng komunidad sa pamamagitan ng mga diskarte sa kalusugan ng pag-uugali. Ang ideas42 ay isang kamakailang inilunsad na proyekto ng Robert Wood Johnson Foundation ... Patuloy