Diskriminasyon sa mga Kalye: Paano Ito Nakakaapekto sa Mga Lokal na Vendor

 | 
yli ang Aking Kwento
Itinulak ng isang street vendor ang kanyang cart sa Los Angeles, CA Nobyembre 6, 2013. Bumaba ang mga street vendor sa City Hall noong Miyerkules bilang suporta sa isang panukalang gawing legal ang street vending sa lungsod.(Andy Holzman/Los Angeles Daily News)

Nabuhay kami nang may diskriminasyon at rasismo sa loob ng maraming taon sa loob ng aming komunidad. Ito ay nakasulat sa ating kasaysayan, at sinusundan tayo ng ating nakaraan. Walang alinlangan na may diskriminasyon na naganap bago ang pandemya, ngunit maliwanag din na binago ng pandemya ang ating pagtuon at nagbigay-liwanag sa mga isyung hindi pa natin nakikita sa mainstream noon. 

Halimbawa, nagkaroon ng maraming kaso sa Los Angeles kung saan ang mga pulis ay nanliligalig at nagiging diskriminasyon sa mga komunidad ng kulay. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay makikita bago magsimula ang pandemya, ngunit mas kinikilala sa media kapag nagsimula na ang pandemya. Ang mga kasong ito ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao na nagsimulang makilala ang mga kawalang-katarungang umiiral sa ating lipunan. Binanggit ng isang artikulo kung paano inaatake ang mga lokal na vendor sa Los Angeles, β€œSabi ng mga tagapagtaguyod ng komunidad they ay nakakakita ng pagtaas sa mga pag-atake at nakakakita din ng mas maraming tao na nagdodokumento ng pag-atake, ngunit hindi sapat ang ginagawa upang protektahan ang mga nagtitinda." 

Hinanap ko ang aking mga lokal na nagtitinda sa kalye upang bigyan ako ng pang-unawa sa uri ng diskriminasyong kinakaharap nila, at kung paano nila kailangang iakma at pagtagumpayan ang diskriminasyon sa mga lansangan. Nais kong magkaroon ng pakiramdam ng kanilang araw bilang isang vendor sa komunidad. 

Isa sa aking lokal na nagtitinda sa kalye ay nasa aking komunidad mula noong ako ay 7 taong gulang. Nakatira sila sa San Mateo County at nagtrabaho bilang isang street vendor sa loob ng mahigit 15 taon. Kahit na lumaki ako sa sa loob ng mahigit 10 taon, wala akong masyadong alam tungkol sa buhay nila lampas sa maikling pakikipag-ugnayan namin. Napagtanto kong maraming mga kadahilanan, kabilang ang mga simpleng bagay tulad ng panahon, na humahamon sa kanilang hanapbuhay bilang mga street vendor. Ang mainit na panahon ay gumagawa ng isang nakakapagod na araw at ulan ang humahadlang sa kanila na lumabas sa mga lansangan. Naisip ko, nahaharap din ba sila sa iba pang kahirapan tulad ng diskriminasyong nabasa ko? 

Nang tanungin ko sila tungkol sa mga hadlang na kinakaharap nila sa kanilang hanay ng trabaho, sumagot sila, "nakuha ang tiwala at paggalang ng komunidad na ito." Sa higit pang mga tanong ay ipinaliwanag nila, "Ang mga unang tingin at titig ay nagpahiya sa akin para sa kung ano Ginagawa ko. Ngunit di-nagtagal, natanto ko na ang aking trabaho ay marangal at sulit na gawin.” Sa simula, β€œAng komunidad ay hindi komportable sa akin, at palagi akong pinipigilan [ng mga pulis] nang walang dahilan, gaya nila Akala ko wala akong permit." Kaugnay ng kasalukuyang panlipunan-pampulitika na klima, sinabi nila na "Ang pagprotesta at pagsali sa ating komunidad ay ginawang matatagalan ang mga bagay, ngunit nakikita pa rin ang diskriminasyon sa mga lansangan." Tinapos ko ang aming pag-uusap sa tanong kung anong mga pagbabago ang natutuwa nilang makita para sa mga nagtitinda sa kalye, "Hindi namin malapit ang katapusan upang ihinto ang anumang uri ng diskriminasyon, ngunit ako ay nagpapasalamat na ang mga tao ay nagsasalita tungkol sa mga isyu tulad nito."